Özet

Projemizin ana amacı; fikir alışverişi ve iyi örnekler yolu ile eğitim yöntem ve tekniklerini daha verimli hale getirme ihtiyacıdır. Proje, öğrenme ve öğretme için yetenek ve becerilerdeki geleneksel eğitim sistemi hatta güncel yetiştirme yöntemlerini dahi tamamlayıcı özellikte olan yeni metodolojiler geliştirecektir.   Daimi müfredata yaratıcılık, yenilik, ilgi ve dinamizmi tetikleyen bir modeli de dahil ederek girişimcilik için geleceğe dair yetenekleri geliştirmek adına yeni öğretme stratejilerini de kapsayacaktır.  Proje kapsamında proaktif öğrenci profili ile çalışmalar yürütülecek, Matematik, Fizik, Tarih gibi derslerde zorluklarla karşılaşan fakat fikir ve öneri geliştirmede etkin farklı becerilere sahip bu profildeki öğrencilere fırsatlar sunulacaktır.

Projemiz “Yaparak ve Öğreterek Öğrenme”ye dayalıdır. Projenin tüm ortakları öğrenci toplantıları esnasında “Küçük Projeler” geliştirecektir. Her proje toplantısında geliştirilecek olan bu küçük projeler,  ortaklık projemizin taslağında planlanmıştır. Bu sayede, her ortaktan yeni tecrübeler ve iyi örnekler sergilenecektir. Girişimci öğrenci ve öğretmenler girişimcilik özelliği olan insanlarla beraber uluslararası bir ortamda çalışmalarını yürüteceklerdir.  Böylelikle, her ortağın proaktif öğrencileri daha da motive eden yenilikli çalışmaları görünür kılınacaktır.

Proje, 5 ülkeden (Türkiye, Portekiz, Slovenya, Fransa ve İspanya) 5 ortağı kapsamaktadır. Tüm ortaklar teknik bilgilerinin yanı sıra uzun bir gelenek ve tecrübe geçmişine de sahiptir.

Proje kapsamında yürütülen görüşmeler ve ulaşılan sonuçlar yayınlanacaktır. Öğretme ve öğrenme materyalleri etkileşimli bir yolla hazırlanacak, ergen ve yetişkin seviyelerine uygun düzenlenecek ve tüm ortakların dillerine çevrilecektir.

İHTİYAÇLAR:

 • Katılımcı ülkelerin eğitsel tekniklerini öğrenme ve anlamayı yaygınlaştırma
 • Okullardan gelen katılımcıların becerilerini geliştirme ve öğretme öğrenme kalitesini arttırma
 • Okulların çağdaşlaştırılması

HEDEFLER:

Öğretmenler için:

 • Fikir paylaşımı ve iyi örneklerin ve okul ortamında işe yarar somut tekniklerin paylaşımını gerçekleştirme
 • Pedagojik öğretim araçlarını ve bunlara dayalı becerileri geliştirme
 • Öğrenci motive etme yöntemleri, öğretme teknikleri ve “Yaparak Öğreterek Öğrenme” yöntemi kapsamında ortak ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları analiz etme
 • Eğitimde kaliteyi arttırmak için işbirliğini teşvik etme
 • Eğitimde yenilikçi uygulamaları teşvik etme

Öğrenciler için:

 • Diğer Avrupa Birliği katılımcıları ile beraber öğrenme ve çalışmalar yürütme
 • Yalnızca ulusal iş sahasında değil aynı zamanda Avrupa Birliği iş sahasında da işverilebilirliklerini arttırma
 • “Yaparak öğrenme” tekniği kullanarak gerçek dünya tecrübeleri (hareketlilik, toplantılar vb.) ve uluslararası işbirliği ile yabancı dil becerilerini, kültürlerarası ve sosyal yeterliliklerini geliştirme
 • Diğer ülkeler hakkındaki kalıp yargılarını azaltma

HAK SAHİPLERİ / YARARLANICILAR:

Ortaöğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencileridir.

SÜRE:

2 yıl

YAPARAK ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ:

 • Ortak okullarda uygulayabilmek için birtakım öğretme tekniklerinin hazırlanması
 • Proje sonuçları ve zihinsel çıktılarının paylaşımı ve yaygınlaştırılmasıs için web sitesi oluşturulması
 • Öğretmenler için 2 adet uluslararası proje toplantısı
 • Öğretmenler için 4 adet Yaparak Öğrenme proje etkinliği
 • Öğrenciler için uluslararası 4 adet Yaparak Öğrenme atölye etkinliği
 • Projenin çoğaltan etkisi olan etkinlikler
 • Video çekimi ve kitap yazımı

PROJENİN ÇIKTILARI

 • 25 adet İngilizce Teknik El Kitapçığı
 • 25 adet İngilizce Teknik Video

 

Bu proje ERASMUS+ kapsamında yürütülen uluslararası işbirliğine iyi bir örnektir.

ERASMUS+ okullar, topluluklar ve politika belirleyiciler arasında daha tanınır olacaktır. Uluslar arasında anlayışa ve Avrupanın bütünlüğüne dolaylı olarak katkısı olacaktır.