Özet

Projemizin ana amacı; fikir alışverişi ve iyi örnekler yolu ile eğitim yöntem ve tekniklerini daha verimli hale getirmek idi. Projemiz, öğrenme ve öğretme için yetenek ve becerilerdeki geleneksel eğitim sistemi hatta güncel yetiştirme yöntemlerini dahi tamamlayıcı özellikte olan yeni metodolojiler geliştirmiştir.   Daimi müfredata yaratıcılık, yenilik, ilgi ve dinamizmi tetikleyen bir modeli de dahil ederek girişimcilik için geleceğe dair yetenekleri geliştirmek adına yeni öğretme stratejilerini de kapsamıştır..  Proje kapsamında proaktif öğrenci profili ile çalışmalar yürütülerek, Matematik, Fizik, Tarih gibi derslerde zorluklarla karşılaşan fakat fikir ve öneri geliştirmede etkin farklı becerilere sahip bu profildeki öğrencilere fırsatlar sunulmuştur.

Projemiz “Yaparak ve Öğreterek Öğrenme”ye dayalıdır. Projenin tüm ortakları öğrenci toplantıları esnasında çok faydalı “Mini Projeler” geliştirdiler. Her proje toplantısında geliştirilen bu mini projeler,  ortaklık projemizin taslağında planlanmıştı. Bu sayede, her ortak yeni tecrübeler ve iyi örnekler sergiledi. Girişimci öğrenci ve öğretmenler girişimcilik özelliği olan insanlarla beraber uluslar arası bir ortamda çalışmalarını yürüttüler.  Böylelikle, her ortağın proaktif öğrencileri , daha da motive eden yenilikçi çalışmaları görünür hale getirdi..

Projemiz, 5 ülkeden (Türkiye, Portekiz, Slovenya, Fransa ve İspanya) 5 ortağı kapsıyordu. Tüm ortaklar teknik bilgilerinin yanı sıra uzun bir gelenek ve tecrübe geçmişine de sahiplerdi.

Proje kapsamında yürütülen görüşmeler ve ulaşılan sonuçlar proje web sayasında yayınlandı. Öğretme ve öğrenme materyalleri etkileşimli bir yolla hazırlandı, ergen ve yetişkin seviyelerine uygun olarak düzenlendi ve İngilizce olarak yayınlandı

İHTİYAÇLARIMIZ NELERDİ?

 • Katılımcı ülkelerin eğitsel tekniklerini öğrenme ve anlamayı yaygınlaştırma
 • Okullardan gelen katılımcıların becerilerini geliştirme ve öğretme öğrenme kalitesini arttırma
 • Okulların çağdaşlaştırılması

HEDEFLERİMİZ NELERDİ?

Öğretmenler için:

 • Fikir paylaşımı ve iyi örneklerin ve okul ortamında işe yarar somut tekniklerin paylaşımını gerçekleştirme
 • Pedagojik öğretim araçlarını ve bunlara dayalı becerileri geliştirme
 • Öğrenci motive etme yöntemleri, öğretme teknikleri ve “Yaparak Öğreterek Öğrenme” yöntemi kapsamında ortak ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları analiz etme
 • Eğitimde kaliteyi arttırmak için işbirliğini teşvik etme
 • Eğitimde yenilikçi uygulamaları teşvik etme

Öğrenciler için:

 • Diğer Avrupa Birliği katılımcıları ile beraber öğrenme ve çalışmalar yürütme
 • Yalnızca ulusal iş sahasında değil aynı zamanda Avrupa Birliği iş sahasında da iş verilebilirliklerini arttırma
 • “Yaparak öğrenme” tekniği kullanarak gerçek dünya tecrübeleri (hareketlilik, toplantılar vb.) ve uluslararası işbirliği ile yabancı dil becerilerini, kültürlerarası ve sosyal yeterliliklerini geliştirme
 • Diğer ülkeler hakkındaki kalıp yargılarını azaltma

HAK SAHİPLERİ / YARARLANICILAR KİLERDİ?

Orta öğretim ve Mesleki Eğitim kurumlarının öğretmen ve öğrencileri.

SÜRE NE KADARDI?

2 yıl

YAPARAK ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ NELERDİ?

 • Ortak okullarda uygulayabilmek için birtakım öğretme tekniklerinin hazırlanması
 • Proje sonuçları ve zihinsel çıktılarının paylaşımı ve yaygınlaştırılması için web sitesi oluşturulması
 • Öğretmenler için 2 adet uluslararası proje toplantısı
 • Öğrenciler için 4 adet Yaparak Öğrenme proje etkinliği
 • Öğrenciler için uluslararası 4 adet Öğreterek Öğrenme atölye etkinliği
 • Projenin çoğaltan etkisi olan etkinlikler

PROJENİN ÇIKTILARI NELER OLDU?

 • 25 adet İngilizce Teknik El Kitapçığı
 • 25 adet İngilizce Teknik Video
 • 1 adet Mesleki eğitim müfedat karşılaştırması kitabı
 • 1 adet Karşılaştırmalı Eğitim sistemi kitabı
 • 1 adet Karşılaştırmalı sertifikalar ve diplomalar kitabı

Bu proje ERASMUS+ kapsamında yürütülen uluslararası işbirliğine iyi bir örnektir.

Bu proje sonunda ERASMUS+ okullar, topluluklar ve politika belirleyiciler arasında daha tanınır oldu. Uluslar arası anlayışa ve Avrupa’nın bütünlüğüne dolaylı olarak katkısı olmuştur..